Novice

Najnovejši dogodki, povezani s projektom CrossCare

Podpis partnerskega sporazuma za projekt CrossCare

V četrtek, 6. septembra 2018 so partnerji projekta v Mestni hiši podpisali partnerski sporazum o izvedbi projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare).

Nosilec projekta, ki je financiran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška in bo trajal do 31. avgusta 2020, je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa je ena od partneric projekta. Dolgoročna idejna zasnova projekta je sprememba prakse pri oskrbi na domu in sicer je poudarek na integriranem pristopu oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu bomo s projektnimi partnerji vzpostavili novo čezmejno strukturo sodelovanja. Vključenost partnerjev iz različnih strok kaže na multidisciplinarnost projekta in iskanje dolgoročnih rešitev na nacionalni ravni.

Partnerji v projektu

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa Interreg SL-HR