O projektu

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae.

Naziv projekta: Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu

Akronim projekta: CrossCare

Program: Interreg SL-HR

Vir sufinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Cjelokupna vrijednost projekta: 1.052.257,68 €

Trajanje projekta: 01.09.2018 – 30.08.2020

Podnositelj: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Odgovorna osoba: Liljana Batič

Obrazloženje projekta

Na područjima različitih programa koje partneri nude u projektu svojim korisnicima, imamo niz usluga i programa koji pružaju podršku starijim osobama u zajednici. Sve više i više ljudi odluče provesti svoju starju dobu u vlastitom domu. Živjeti kod kuće može biti veliki izazov, i zbog starosti, ozljeda i bolesti, kao i usamljenosti, siromaštva, mentalnih poteškoća i drugih okolnosti s kojima se u životu svi nalazimo. Cilj projekta je riješiti te poteškoće i istovremeno doprinijeti razvoju nove stručne prakse i integraciji usluga u području socijalne i zdravstvene zaštite.

Prispevek projekta
k reševanju
problematike:

Jedan od glavnih ciljeva projekta je pružiti korisnicima integriranu skrb u kući. CrossCare je projekt koji prenosi provedbu integrirane skrbi u kući na područja izvan gradskih središta, u susjednim zemljama, Sloveniji i Hrvatskoj. S ovim projektom želimo razviti i uspostaviti novu, prekograničnu strukturu za pružanje integrirane skrbi o kući, kombinirajući socijalne i zdravstvene usluge.

Starije osobe koje ostaju u kućnoj sredini trebaju širok raspon pristupačnih usluga koje zadovoljavaju njihove specifične potrebe, zato ćemo u okviru projekta pružati besplatne usluge fizioterapije, radne terapije, njege, dijetetike i kod određenih projektnih partnera i usluge socijalne skrbi.

Tko ima pravo
na usluge?

Bezplatne usluge će biti opravdane u kontekstu projekta, za osobe koje žive u svom životnom okruženju i nisu uključene u cjelodnevnu institucionalnu skrb te imaju 65 godina ili više, osobe s invaliditetom, kronično bolesne i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju iste uvjete.

Osobe moraju imati trajni ili privremeni boravak u gradu gdje se projekt provodi2. Prioritet će biti dan osobama koje žive na periferiji grada.

Projektni partneri:

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Javna ustanova za njegu u kući Ljubljana je bila osnovana 2002 godine i posluje kao javna ustanova na području socijalne skrbi. Osnovana je od strane Grada Ljubljana. Glavna i redovna djelatnost Ustanove su usluge socijalne skrbi i uključuju dnevne poslove koji se vrše na domovima korisnika. To su: pomoć u vezi s osnovnim dnevnim zadacima; kućanska pomoć i pomoć u održavanju socijalnih kontakata. Ustanova izvodi i usluge socijalnog servisa, koji obuhvaća pomoć u kućanskim poslovima i ostalim poslovima u slučaju invalidnosti, starosti, bolesti, u slučaju nesreće i u svim drugih slučajevima. Glavna svrha Ustanove je osigurati visoku kvalitetu života za sve starije osobe u njihovim domovima; na taj način Ustanova omogućava korisnicima duži boravak kod kuće, sprječava usamljenost i pomaže rodbini. Ustanova putem ravnateljice, pomoćnice ravnateljice, voditeljima organizacijskih jedinica i ostalog stručnog osoblja pruža svu potrebnu organizacijsku, tehničku i logističku podršku. Ustanova ima u raspolaganju prostore i administrativno tehničku opremu za upravljanje i koordiniranje aktivnosti svojih zaposlenih.

Mestna občina Ljubljana

Grad Ljubljana pored poslova, koje mora kao lokalna zajednica u Sloveniji, obavljati u okviru nacionalnog prava (do) plaćanja skrbi u institucionalnoj zaštiti, opskrbe mreže javnih službi za zdravlje za pomoć familiji u njihovom domu, putem redovnih godišnjih natječaja koji nisu zakonska obaveza, također izdašno podržava i mnoge druge aktivnosti, programe i projekte usmjerene na starije osobe. Grad Ljubljana sa izvođenjem aktivnosti starijim osobama pruža više oblika podrške i pomoći za nezavisan i kvalitetan život u kući, nudi njim dobre uvjete za obrazovanje, druženje i sudjelovanje u sportu i kulturi. Ponuda i sadržaji tih aktivnosti koje Grad Ljubljana omogućava imaju važan doprinos aktivnostima javnih službi, koje u većini slučajeva provode različite udruge, neke od njih su državne i gradske javne institucije. Svi napori i mjere Grada Ljubljana kako bi se starijima osobama osigurala prijatna okolina, su sadržani u Akcijskom planu, koji predviđa sve aktivnosti za provedbu kojih je obavezna lokalna zajednica, uzimajući u obzir sve zakonske ovlasti i financijske planove pojedinih institucija. Grad Ljubljana je uključen u Globalnu mrežu starosti prijatnih gradova SZO, podmrežu Zdravih gradova SZO za nazivom Zdravo staranje. Na području staranja kao projektni partner Grad Ljubljana sudjeluje i u međunarodnim projektima A-Qu-A (Aktivno i kvalitetno staranje u kući) i AFE INNOVNET.

Center za pomoč na domu Maribor

CPND Maribor pomoć u kući izvodi već 15 godina. Svakodnevno smo suočeni sa starijim osobama koje zahtijevaju usluge fizikalne i/ili radne terapije, ali te usluge preko zdravstva ne mogu pridobiti, sami si ih financijski ne mogu priuštiti iako su za njih potrebne. Kroz provedbu pomoći u kući imamo stalan kontakt s korisnicima. U primjerima kad bih kod njih prepoznali potrebu za usluge fizikalne ili radne terapije bi u njihovu kuću odmah poslali osobu, koja bih mogla procijeniti njihove potrebe i odrediti raspored provedbe tih usluga. Uz brzi odgovor bi pridonijeli bržem i boljem oporavku korisnika i na taj način toj osobi priuštili bolju kvalitetu života. Imamo dugogodišnja iskustva u suradnji sa različitima institucijama (OE Patronažna zaštita i CSD. Bogata iskustva u provedbi projekata sufinanciranih od strane Zavoda RS za zapošljavanje i Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti (javni radovi, stažiranja, socijalni programi), gdje smo otkrili dodanu vrijednost na usluge naše osnovne djelatnosti s time i povećanje zadovoljstva naših korisnika, međutim doveli su nas do toga da i dalje aktivno surađujemo s drugim ustanovama i da razvijamo nove projekte i programe, koji će omogućiti našim korisnicima lijep život u trećem razdoblju života u njihovom domu.

Dom zdravlja Čakovec

Dom zdravlja Čakovec pruža usluge opće zdravstvene zaštite kroz ordinacije obiteljske medicine, zatim zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, dentalnu zdravstvenu zaštitu, uslugu palijativne skrbi, zdravstvenu njegu u kući te zdravstvenu zaštitu u kući putem patronažne službe. Naša patronažna služba pokriva područje cijele Međimurske županije koja je isključivo ruralno područje, s puno manjih sela i zaseoka te s puno starijih stanovnika koji žive u domaćinstvima udaljenim od ordinacija gdje im se mogu pružiti određene usluge koje su im potrebne. Patronažna služba djeluje još od 1994. godine stoga možemo reći da smo tu uslugu do sada doveli do visoke razine kvalitete.

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući osnivača Grada Zagreba 60 godina pruža usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije. Ustanova ima registrirane 2 djelatnosti: 1. zdravstvena njega u kući 2. fizikalna terapija u kući. Ustanova zapošljava 111 djelatnika (12 nezdravstvenih djelatnika, 57 medicinskih sestara i 42 fizioterapeuta). Putem nekoliko projekata, djelatnici pružaju dodatne usluge posebno potrebitim kategorijama građana te se na taj način ostvaruje značajan nadstandard zdravstvenih usluga. Projekt „Bolnica u kući“, putem kojeg se zbrinjavaju pacijenti otpušteni iz Specijalne bolnice za plućne bolesti-Rockefellerova“ na način da se osiguravaju posjete sestre 2 ili više puta na dan. Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom Grada Zagreba“, kojim se bilo kojoj osobi, nositelju invaliditeta, omogućava ciklus fizikalne terapije u našoj ambulanti, bez čekanja i uputnice. Projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“, putem koje osiguravamo uslugu sestre pacijentima u terminalnim fazama bolesti, koji putem naloga za rad LOM nisu dobili potrebno vrijeme za sve ono što im je potrebno. Ustanova mjesečno daje izvješća Gradskom uredu za svaki pojedini projekt u kojem su navedeni svi korisnici, usluge i troškovi. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući nastavna je baza Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i MZ RH u provođenju dijela specijalističkog usavršavanja iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Grad Zagreb

Radi učinkovitijeg korištenja sredstava iz financijskih instrumenata EU Grad Zagreb (GZ) je osnovao Ured za programe i projekte EU u čijem je djelokrugu pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata. GZ djeluje na području zdravstvene zaštite. Poslove zdravstvene zaštite nadzire i koordinira Gradski ured za zdravstvo. U vlasništvu Grada Zagreba je više
bolnica, 7 poliklinika i 3 doma zdravlja. Ured je član Europske mreže »Zdravi gradovi«. GZ provodi mjere sukladno razvojnom ciljevima Nacionalne strategije razvoja javnog zdravstva te strategije Europa 2020., u kojima je istaknuta zaštita svih dobnih i socijalnih skupina građana, posebno starijih osoba. Razvijanje zdravstvenih i socijalnih usluga je prioritet i u okviru »Socijalni plana Grada Zagreba (2014.-2020.)«. U okviru Socijalnog plana planiraju se razvijati izvanbolničke usluge u vezi dostupnosti i priuštivosti patronažne skrbi i usluga zdravstvene njege u kući korisnika te općenito razvojem institucionalnih i izvaninstitucionalnih usluga dugotrajne skrbi za starije osobe kojima su takve usluge najpotrebnije.

Partnerji v projektu

Projekt je sofinanciran sa strane Eurospkog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg SL-HR