Skrb za starije
osobe u kući

Unutar projekta CrossCare će se provođenje integrirane skrbi u kući prenijeti u područja izvan gradskih središta, i u područja susjednih zemalja, Republike Slovenije i Republike Hrvatske.

O projektu

S ovim projektom želimo razviti i uspostaviti novu, prekograničnu strukturu za pružanje integrirane skrbi o kući, kombinirajući socijalne i zdravstvene usluge.

Projekt je sofinanciran sa strane Eurospkog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg SL-HR

Unutar projekta nuditi ćemo sljedeće besplatne usluge:

Fizikalna terapija

Fizioterapija uključuje korištenje raznih metoda rada, od kinezioterapije, hidroterapije, ručne tehnike do upotrebe raznih fizikalnih sredstava za terapeutske svrhe (elektroterapija, magnetoterapija, ultrazvučna terapija itd.). Naglašava povezanost i suradnju fizioterapeuta, suradnju s korisnicima usluga, njihovim obiteljima, drugim medicinskim profesijama, medicinskim osobljem i zajednicom. U suradnji s ostalim članovima te prema fizioterapijskoj ocijeni, znanjima i vještinama postavljeni su ciljevi fizioterapije.
Fizioterapija kod kuće odvija se drugačije nego izvanbolničko ili bolnička terapija. Glavni cilj fizioterapeutskog tretmana je usmjeren na pružanje funkcionalne neovisnost korisnika, uzimajući u obzir njegove potrebe i želje i specifične životne čimbenike. Terenski rad zahtijeva veliku sposobnost i prilagodljivost od fizioterapeuta, uzimajući u obzir okolinu u kojoj korisnici žive i raspoloživa sredstva na raspolaganju. Fizioterapeut u domu korisnika u potpunosti uzima u obzir brojne čimbenike i prilagođava terapiju prema njegovim potrebama i načinu života. Područje prevencije padova jedno je od glavnih područja integriranog pristupa, jer padovi su jedan od važnih uzroka smrti starijih osoba. Kako bi se osigurao integrirani pristup unutar projekta CrossCare – HomeCare, fizioterapeuti će također surađivati s drugim strukama (radna terapija, zdravstvena zaštita, socijalni rad).

Radna terapija

Radni terapeut omogučava pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života. Kada zbog razvojnih promjena (starosti), bolesti, ozljeda ili oštećenja osoba ne može samostalno provoditi aktivnosti koje su joj važne, tada će radni terapevt osigurati mogućnosti, da osoba razvije/unaprijedi svoje zdravlje i dobrobit kroz sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima i okupacijama u kojima osoba želi, treba ili se očekuje, da jih provodi. Radni terapeutski tretman također uključuje prilagodbu životne okolnosti za provedbu aktivnosti i obrazovanje okoline u kojoj korisniki žive.

Zdravstvena njega

Svrha zdravstvene njege je omogućiti pomoć i njegu za starije i bolesne osobe te sudjelovati u procesu prevencije, liječenja i rehabilitacije. Naš rad će biti osnovan na praćenju osnovnih životnih aktivnosti i samoopskrbe za bolju kvalitetu života. U provedbi usluga ćemo koristiti integrirani pristup usmjeren u korisnika. Za integrirani pristup važna je interaktivna komunikacija s korisnikom, njegovom obitelji, drugim suradnicima u projektu i drugim društvenim službama. Time će se poboljšati kvaliteta pružanja usluga, s posebnim naglaskom na osiguravanje integriranog liječenja, koji osim zdravstvene zaštite uključuje i usluge socijalne skrbi. Metode, koje ćemo koristiti imaju temelje u korisničkoj biografiji, a usluge će se odnostiti na njegove svakodnevne potrebe i želje. U proces rada ćemo također uključiti obitelj i lokalnu zajednicu.

Metode rada:

  1. savjetovanje o zdravom načinu života (pravilna prehrana – demencija, kronični bolesnici)
  2. edukacija o zdravom načinu života (radionice, prezentacije, promotivni material)
  3. povezivanje z drugima službama u zajednici (patronaža, zdravstvene ustanove,…)
  4. psihosocijalna podrška u poslednjim danima života – palijativna skrb
  5. svjesnost i prevencija stigme zbog starosti i demencije
  6. analiza pokazatelja kvalitete

 

Dietetika

Starenje uzrokuje promjene u fiziološkom, psihološkom i funkcionalnom stanju tijela. Zbog fizioloških promjena i kroničnih bolesti, rizik od pothranjenosti je izuzetno visok. Glavni znaki neishranjenosti kod starijih osoba su: pogoršanje okusa, poremećaji u prehrani, poremećaji gutanja, neispravni zubi, bolesti, brojni lijekovi, socijalna izolacija, nemogućnost da budu sami, financijska deprivacija, emocionalni problem, anoreksija, zlostavljanje starijih osoba, disfagija. Zdravstveno obrazovanje pridonosi važnoj ulozi u očuvanju fizičkog i psihičkog stanja uključivanjem zdravog načina života. Važnu ulogu za očuvanje zdravlja u starosti ima zdravstveno obrazovanje sa uključenjem zdravog stila života. Zdrava prehrana je osnovni uvjet za održavanje zdravlja, poboljšanje blagostanja i kvalitetnog života u starijoj dobi.

Partnerji v projektu

Projekt je sofinanciran sa strane Eurospkog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg SL-HR